საგრანტო პროგრამა კენკროვანი კულტურების დარგის განვითარებისთვის

USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა იწყებს განაცხადების მიღებას თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული საგრანტო პროგრამის განსახორციელებლად, რომლის მიზანია საქართველოში კენკროვანი კულტურების ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების ხელშეწყობა. გრანტები გაიცემა აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და აშშ-ის მთავრობის
დებულებებისა და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის გრანტების მართვის შიდა პოლიტიკის შესაბამისად.
გაითვალისწინეთ, რომ განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 იანვარი.
საგრანტო პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულში, სადაც არის 3 თანდართული ფაილი.
https://drive.google.com/drive/folders/12oejpo87nbmJramWtMLvGBiNk7AAB6wr?fbclid=IwAR1eZ-oI3hBnufReBY3x2J_AYTWbiic2XTFPF6XMzzoHycuVXPJSA_N-fV4

მოამზადა ნატალია ცისკარაშვილმა

კომენტარები

კომენტარი