პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზებაზე ახალი რეგულაციები დაწესდება

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზებაზე ახალი რეგულაციები დაწესდება. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ ბიზნესოპერატორებმა საფრთხის შემცველი პროდუქტი მხოლოდ სპეციალიზებულ სავაჭრო ქსელებში უნდა განათავსონ. უწყებაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული ცვლილებით თავიდან აიცილებენ ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანებისა და გარემოს დაბინძურების რისკებს.
„1 აპრილიდან პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზატორებს ევალებათ, პესტიციდი და აგროქიმიკატი, როგორც მომეტებული საფრთხის შემცველი პროდუქტი, განათავსონ მხოლოდ სპეციალიზებულ სავაჭრო ქსელებში. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ბიზნესოპერატორები, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია მცენარეთა დაცვის საშუალებების შენახვა-რეალიზაციასთან, 1 აპრილიდან აღიარებას დაექვემდებარებიან. ბიზნესოპერატორებმა უნდა მიმართონ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც გაუწევს ზედამხედველობას და შედეგების გათვალისწინებით, მიანიჭებს აღიარებას. აღიარების გარეშე დარჩება ბიზნესოპერატორი, რომელიც პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციას აწარმოებს არასპეციალიზებულ სავაჭრო ობიექტში ან საბითუმო სარეალიზაციო ობიექტი მდებარეობს დასახლებულ ადგილას, ცხოველთა და ფრინველთა სადგომის ან კვებისა და წყალმომარაგების ობიექტების სიახლოვეს.
აღნიშნული ცვლილებით თავიდან ავიცილებთ ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანებისა და გარემოს დაბინძურების რისკს. ბიზნესსექტორის ინფორმირებულობის მიზნით, სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები ბიზნესოპერატორებთან შეხვედრებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მართავენ“, – აცხადებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში.

ავტორი: მაკა ხაზიური

კომენტარები

კომენტარი