რა იცით ბოსტნეულის მიწის ნაკვეთების წვეთოვანი სარწყავი სისტემისა და მისი უპირატესობების შესახებ?

ამ სასწავლო ხასიათის ვიდეოში, რომელიც ევროკავშირისა და FAO_ს მხარდაჭრით შეიქმნა, წარმოდგენილია საუკეთესო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა. ევროკავშირი და FAO მხარს უჭერს საქართველოს სოფლის მეურნეობას და ხელს უწყობს ფერმერთა სკოლების და თეორიულ და პრაქტიკულ ტრენინგების ორგანიზებას ფერმერებისთვის, საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების თანამშრომლებისა და აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის.

This educational video created under the EU-funded project implemented by Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) presents the best agricultural practices. EU and FAO support the development of Georgia’s agriculture and organizes farmer field schools, theoretical and practical training activities for lead farmers, ICCs and interns from Agrarian University.

წყარო:European Union in Georgia

კომენტარები

კომენტარი